Schroef 5-blads van het fabrikaat Promarine, diameter 1850 mm
Straalbuis van der Giesen, type Optima, diameter 1864 mm
2 x Spudpalen ieder 7,2 meter onder vlak uit, fabrikaat Leeuwenstein